Afgangsprojekt -fra kirke til medborgerhus

Type
Architecture
Description

Projektet tager udgangspunkt i Tagensbo kirke fra 1970 af Hanc Chr. Hansen . En kirke beliggende i Københavns Nordvest kvarter, og som er udpeget til lukning af Københavns stift.

Tagensbokirke er en meget atypisk kirke, der ved første blik, på vej igennem området, ikke adskiller sig meget fra boligblokkene på vejen. Den holder karréens struktur med dennes proportioner og har et ordinært saddeltag af røde tegl. Ved nærmere undersøgelse vokser arkitekturen, og bygningen differentierer sig fra konteksten: Den særlige rytme i facaden, der skabes af de vertikale søjler og den smalle brydning af disse i varierende højder. Klokketårnet, der viderefører søjlerne i en stræben mod himlen og omfavner en glasmontre, der udstiller kirkeklokken.

Bygningens nye funktion er et medborgerhus: Det har været vigtigt for mig at den nye funktion kan understøtte et behov i Bispebjerg, og at stedet skal være socialt og kulturelt funderet. Det skal være et samlingspunkt for borgere i nærområdet, og så skal det virke på tværs af alder og etnicitet.

Det har været vigtigt både konkret og abstrakt (f.eks. socialt) at skabe en sammenhængen i området, på tværs af bygningen og den karré, den er en del af.
Der er blandt andet arbejdet med transformation: åbne bygningen op udadtil, addition: tilbygning af en café, landskab: ankomstveje og nærområde, og energirenovering.